Om Kenneth Petersson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kenneth Petersson skapat 108 blogginlägg för.

Ekumeniska böneveckan dag 6

Ekumeniska böneveckan dag 6 Att välkomna andra "Bär frukt som består" Joh 15:16b 1 Mos 18:1-5 - Abraham tar emot änglarna vid Mamres lund Mark 6:30-44 - Jesu medlidande med folkmassorna Meditation  När vi låter oss förvandlas av Kristus, växer hans kärlek i oss och bär frukt. Att välkomna andra är ett konkret uttryck för att dela den kärlek som finns inom oss.  Genom hela sitt liv välkomnade Jesus dem han mötte. Han lyssnade till dem och lät sig röras av dem utan att vara rädd för deras lidande.  I evangeliet då Jesus mångfaldigade brödstyckena skedde detta eftersom Jesus rördes

Ekumeniska böneveckan dag 5

Att låta sig förvandlas av Ordet "Ni är redan ansade genom ordet..." Joh 15:3 5 Mos 30:11-20 - Guds ord är mycket nära dig Matt 5:1-12 - Saliga är ni Meditation  Guds ord är mycket nära oss. Detta är både en välsignelse och ett löfte. Om vi öppnar våra hjärtan talar Gud till oss och förvandlar tålmodigt det som håller på att dö inom oss. Han tar bort allt det som hindrar det rätta livets växt på samma sätt som vingårdsmannen ansar vinstocken.  Att regelbunden meditera över en biblisk text, i ensamhet eller i grupp, förändrar vårt perspektiv. Många kristna

Ekumeniska böneveckan dag 3

Dag 3 Att forma en enda kropp "Älska varandra så som jag har älskat er" (Joh 15:12b). Kol 3:12-17 - Kläd er i innerlig medkänsla Joh 13:1-15; 34-35 - Älska varandra ”Älska varandra så som jag har älskat er”  (Johannes 15:12b)  Kol 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla  Joh 13:1–15; 34–35 Älska varandra  Psalmförslag 62:4–5 Att leva av tro; 291 Sänd av himlens sol en strimma;  PoS 406 Med starka kärleksband  Meditation  På kvällen före sin död böjde Jesus knä för att tvätta lärjungarnas fötter. Han kände till svårigheterna att leva tillsammans och vikten av förlåtelse och ömsesidig tjänst. ”Om

Ekumenisk bönevecka dag 2

Att mogna invärtes "Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er" (Joh 15:4a) Ef 3:14-21 - Må Kristus genom tron bo i våra hjärtan Luk 2:41 - 52 - Maria bevarade allt detta i sitt hjärta. Meditation Resans början är ett möte mellan en människa och Gud, mellan skapelsen och Skaparen, mellan tid och evighet.  Abraham hörde kallelsen: ”Gå till det land som jag skall visa dig”.  Liksom Abraham är vi kallade att lämna det som är välbekant och gå dit som Gud har förberett i djupet av våra hjärtan. Under vandringen blir vi mer och mer oss

Ekumenisk bönevecka dag 1

Idag börjar den ekumeniska böneveckan med temat: "Bliv kvar i min kärlek". Texten för veckan är Joh 15:1-17 Dag 1 - Kallade av Gud "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er" Joh 15:16a 1 Mos 12:1-4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas Meditation  Resans början är ett möte mellan en människa och Gud, mellan skapelsen och Skaparen, mellan tid och evighet.  Abraham hörde kallelsen: ”Gå till det land som jag skall visa dig”.  Liksom Abraham är vi kallade att lämna det som är välbekant och gå dit som Gud har förberett i djupet av våra

Gudstjänst 17 januari 2021

Gudstjänst 17 januari 2021 kl. 10.00 (Livesändningen börjar kl 09.55) Tema: “Livets källa” Medverkande: Rickard Thoursie, John Terlinder och Martin Gunnarsson Vill du ge en gåva till Allianskyrkan kan du göra det via Swish: 123-174 23 60 Bankgiro: 822-5427

KYRKKAFFE

Söndag 17/1 11.30 dricker vi kyrkkaffe tillsammans på Zoom: https://zoom.us/j/96067109026...  

Böneveckan för kristen enhet

Karin Wiborn berättar om temat för Böneveckan 2021. Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2021 har utarbetats av den ekumeniska klosterkommuniteten i Grandchamp i Schweiz. Temat kommer från Johannesevangeliet 15:1-17: ”Bli kvar i min kärlek”  

Ekumenisk bönevecka 18–25 januari

Mellan den 18–25 januari är det dags för vår ekumeniska bönevecka med temat "Bli kvar i min kärlek". Detta är en bönevecka som sträcker sig över hela världen. Tillsammans med Guds stora familj ber vi denna vecka. I år kommer den att hållas digitalt och du får hålla ögonen öppna och kolla efter det som läggs ut. Det kommer att läggas ut här under Play på vår hemsida samt på Facebook-sidorna för Allianskyrkan Jönköping och Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS). Se introduktionsfilmen med Karin Wiborn, Sveriges Kristna Råd på vår Play-sida.

Till toppen