Vår personal

Har du frågor? Vi besvarar dom gärna!

RICKARD THOURSIE
RICKARD THOURSIEförsamlingsföreståndare
Mobil: 0705-446582
rickard@allianskyrkan.se
KENNETH PETERSSON
KENNETH PETERSSONpastor
Mobil: 0768-199950
kenneth@allianskyrkan.se
CLARA ÖHMAN
CLARA ÖHMANungdomsledare
Mobil: 0768-19 99 52
clara@allianskyrkan.se
MIMMI YLENFORS
MIMMI YLENFORS
Mobil: 070-643 42 71
mimmi@allianskyrkan.se