Vår personal

Har du frågor? Vi besvarar dom gärna!

RICKARD THOURSIE
RICKARD THOURSIEförsamlingsföreståndare
Mobil: 0705-446582
rickard@allianskyrkan.se
JOHANNA LANTZ
JOHANNA LANTZpastor
Mobil: 0768-199950
johanna@allianskyrkan.se
CLARA ÖHMAN
CLARA ÖHMANungdomsledare
Mobil: 0768-199952
clara@allianskyrkan.se
ÅSA JOHNSSON
ÅSA JOHNSSONkommunikatör
EMMELIE SANDSTRÖM
EMMELIE SANDSTRÖMkommunikatör