Vår personal

Har du frågor? Vi besvarar dom gärna!

RICKARD THOURSIE
RICKARD THOURSIEförsamlingsföreståndare
Mobil: 0705-446582
rickard@allianskyrkan.se
KENNETH PETERSSON
KENNETH PETERSSONpastor
Mobil: 0768-199950
kenneth@allianskyrkan.se
INGMAR KARLSSON
INGMAR KARLSSONpastor
Mobil: 0735-418298
ingemar@allianskyrkan.se
EMMELIE SANDSTRÖM
EMMELIE SANDSTRÖMungdomsledare
Mobil: 0768-199952
emmelie@allianskyrkan.se