Torsdagsträffen

För några år sedan startades en grupp på ett spontant och öppet sätt med syfte att göra praktiska insatser för vår kyrka men också utgöra en träffpunkt där vi låter en gäst visa bilder, presentera en företeelse eller kanske berätta om sitt liv och sina erfarenheter. Vi har också gjort utflykter, som
längst till Stockholm, men också vandrat i Jönköping och dess omgivningar.

Vi i gruppen är seniorer, dvs de flesta 65+. Gruppen är öppen, dvs kräver ingen anmälan eller medlemskap. Du står för ditt eget fika – om någon bjuder försöker vi säga till om detta. Vi har en sändlista via mail, som har mer än 50 namn och deltagarantalet kan variera mellan ca 10 och 40.

Du är välkommen till våra träffar torsdagar kl 10:00!

Vanliga frågor och svar

Har du frågor? Kontakta oss – här hittar du kontaktuppgifter.

Bo och Birgitta Gustafsson, gustafsssonbo46@gmail.com, Gunne och Ulla-Britt Johansson