Viktig information angående Allianskyrkans hantering av Coronaviruset/Covid-19

2021-12-01 – 
Nya restriktioner

Vi hoppades slippa återkomma i ett ärende som rör nya restriktioner angående samlingar i vår kyrka i samband med covid-19. Men tyvärr gäller nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 personer från och med 1 december 2021.

Vi följer härmed rekommendationen från SAM (Svenska Alliansmissionen) för att bidra till att minska smittspridning där följande gäller:

  • Vid Gudstjänster (söndagar 10.00):
 Vi vidtar smittskyddsåtgärder som innebär anvisade platser, max 8 personer i ett sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. 
Vi bedömer att vi på det sättet kan fira Gudstjänst med 130-140 personer närvarande i kyrksal, läktare och sidosal.
    Vid kyrkkaffet är det servering vid bord med avstånd i Östergården och Bollhallen.

Detta första alternativ för att så långt det är möjligt inte utestänga någon från sin grundlagsskyddade rätt att utöva sin religion.

  • Vid andra arrangemang (som t.ex. Julgala eller konsert): Vi använder vaccinationspass i kombination med legitimation som samtliga deltagare måste visa i entrén. Detta ska endast kontrolleras, inte registreras. Kom i god tid. Personer under 18 år och personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl (intyg måste kunna uppvisas) är undantagna.

Allmänt gäller också att vidta smittskyddsåtgärder med möjlighet att använda handsprit och undvika trängsel. Du som har någon slags symptom på förkylning/sjukdom stannar naturligtvis hemma.