Viktig information angående Allianskyrkans hantering av Coronaviruset/Covid-19

Maj 2021

Vi lever fortfarande i tider av en pandemi och därmed finns det en del restriktioner att ta hänsyn till.

 • Gudstjänsterna sänds live på Youtube varje söndag förmiddag. Du kan även titta i efterhand. Gudstjänsterna ligger kvar en kortare tid.
 • Onsdagsbibelstudierna spelas in och sänds på Youtube. Just nu går Ingemar Karlsson och Kenneth Petersson igenom Efesierbrevet. Bibelstudierna ligger kvar på Youtube en längre tid.
 • Våra cellgrupper träffas – några träffas “live” och ofta utomhus medans andra väljer att ses via Zoom eller annat liknande forum.
 • Bönevandringar i mindre grupper (högst 8 personer) ordnas med jämna mellanrum.
 • Vår ungdomsverksamhet är till stor del igång men med vissa förändringar beroende på den situation vi befinner oss i med tanke på pandemin. Grupperna informeras fortlöpande om förändringar som kan eller behöver göras i verksamheten.
 • Vår styrelse, våra råd och andra liknande grupper har sina sammanträden/samlingar via Zoom eller liknande forum.
 • Församlingsmöten, kyrkkaffe, samlingar som t.ex. “Vårgalan” m.m. sänds via Zoom eller liknande forum.

2020-10-23 – Ändrade rutiner

Med hänsyn till FHM nya restriktioner har styrelsen beslutat följande:

• Vi fortsätter med anmälan till gudstjänsterna.
• Ytterkläder tas med till sin plats.
• Vi begränsar antalet till 90 personer till en gudstjänst.
• Vi fortsätter med livestreaming.
• Vi kommer i nuläget INTE anordna två gudstjänster utan endast en kl.10.
• Vi avråder från medhavd fika då vi är fler personer som vistas i lokalen.

Obs! Tänk på att om du besöker våra Gudstjänster ska du inte har några förkylningssymptom och inte under de senaste 14 dagarna haft närkontakt med någon som har bekräftat Covid-19.

2020-03-27 – Ändrade rutiner
Idag har vi fått besked om att det tillåtna antalet i offentliga samlingar ska minskas från 500 till 50 personer. Syftet är att minska smittspridningen av Covid-19.

Nu är det ett allvarligt läge i samhället och därför har vi i styrelse och personal i Allianskyrkan tagit beslutet att tillsvidare inte hålla några öppna/offentliga gudstjänster. Detta beslut gäller med omedelbar verkan och påverkar alltså gudstjänsten på söndag den 29/3 och sedan tillsvidare.

Vad händer nu? På söndag träffas vi som medverkande i Allianskyrkan och gör ett försök att spela in gudstjänsten för webbsändning. Mer information om detta kommer. Gå gärna in och kolla på vår hemsida och Facebooksida.

På söndag kväll har styrelse och personal ett Skype-sammanträde och då kommer också att beslutas om hur vi tänker kring vårt ungdomsarbete i fortsättningen.

Nu är det tid att använda andra sätt att träffas och att förmedla information utöver vår hemsida, vårt veckomail, vår Facebooksida kommer vi nu också att starta upp en sms-grupp där vi i första hand sänder ut böneämnen och något bibelord. Vill du vara en del av denna sms-grupp så skicka ett meddelande till mig så lägger jag till dig i gruppen (kenneth@allianskyrkan.se eller sms till 0768199950)

2020-03-13 – Angående Coronaviruset/Covid-19
Vi lever just nu i en tid av kris och många människor känner oro inför vad som ska hända inom en närmaste framtiden. Oro för hälsan, för ekonomin…

I en tid som denna är det viktigt att vi är rädda om varandra men inte är rädda för varandra. Det finns många sätt att visa omsorg och många sätt att upprätthålla kontakten och relationen även om vi för en tid kanske inte kan träffas rent fysiskt i samma utsträckning som vanligt.

Söndagen den 15/3 träffades Allianskyrkans styrelse och personal via ett Skypemöte och bestämde sig för följande riktlinjer. Dessa gäller tills vidare men kan komma att uppdateras med kort varsel allt eftersom situationen förändras. Vi ber er därför hålla er uppdaterade via vår hemsida, Facebooksida, utskick m.m.

Tills vidare gäller:

 • Vi genomför gudstjänster men med reservationen att antalet medverkande kan komma att reduceras till ett färre antal. Vi ber dig som känner symptom att stanna hemma och vädjar till dig som finns i en riskgrupp att ta egenansvar i huruvida du ska besöka gudstjänsten eller ej. Det blir inte något kyrkkaffe efter gudstjänsterna.
 • Vi undersöker möjligen att sända gudstjänster via webben och funderar även på alternativa metoder som pod o.s.v.
 • Bibelstudierna på onsdagar ställs in tills vidare.
 • RPG:s dagledigträffar ställs in tills vidare.
 • Torsdagsträffens samlingar ställs in tills vidare.
 • Integrationcaféet och det efterföljande bibelstudiet ställs in tills vidare.
 • Bönesamlingarna onsdagar 10.00 och fredagar 18.00 sätts också på paus men vi uppmanar till bön hemma.
 • Vad gäller samlingar, konserter, evenemang som är planerade kommer en hel del av de som ligger närmast i framtiden att vara inställda. Lördagen den 21/3 är Mingelkvällen inställd. Kvällssamlingen onsdagen den 18/3 är också inställd. För närmare information besök vår hemsida eller Facebooksida.
 • Ungdomsarbetet fortsätter med en del mindre förändringar. Detta beslut baserar sig på att skolorna fortfarande håller öppet. Skulle det ändra sig kommer också vår ungdomsverksamhet att sättas på paus.
 • Vi ser över möjligheten att erbjuda hjälp till den som behöver hjälp med att handla eller annan praktisk hjälp. Detta måste förstås ske med varsamhet men vi vill ge en utsträckt hand. Den som är i behov av att få hjälp kan kontakta:
  Kenneth Petersson
  0768199950, kenneth@allianskyrkan.se
  Ingemar Karlsson
  0735418298, ingemar@allianskyrkan.se
 • Känner du behov av samtal och stöd kan du vända dig till någon av våra pastorer (se kontaktuppgifterna ovan)