Välkommen till Skattkammaren!

Skattkammaren är vår söndagsskola som riktar sig till barn mellan 4 och 11 år.

Aktuellt

Skattkammaren i Allianskyrkan pågår under skolterminerna och alla barn mellan 4 till 11 år är välkomna under gudstjänsterna.

Starttid och samling

Skattkammaren startar klockan 10:00 och barnen samlas i Allianskyrkans entré.

Vad gör vi på Skattkammaren?

Skattkammaren startar med en storsamling i det vi kallar ”biblioteket”. Där får vi se ett drama som handlar om ett bibeltema. Det blir också lite sång och musik.
Därefter kan barnen få pyssla eller välja att vara i vår Sporthall och leka.

Sluttid

Skattkammaren håller på till ca klockan 11:00 och därefter finns möjlighet för barnen att fika i kyrkan.

Vanliga frågor och svar

Vid frågor och funderingar

Skicka gärna ett e-postmeddelande till info@allianskyrkan.se

Söndagsskolan är som en Gudstjänst, fast på barnens villkor. Beroende på antal så delar vi ofta in barnen i grupper efter ålder för att kunna dem det allra bästa utifrån sin ålder. När den vanliga Gudstjänsten är slut kan föräldrarna hämta sina barn.

Du kan komma precis som du är!