Nytt beslut angående restriktioner kring covid19

Från och med onsdag 12 januari 2022 införs nya tillfälliga åtgärder för att begränsa smittspridningen som just nu pågår i vårt samhälle. Det innebär att vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus gäller följande:

  • Vid samlingar med under 50 personer gäller max 8 personer i ett sällskap och 1 meter mellan sällskapen.
  • Vid samlingar 50-500 personer gäller vaccinationsbevis tillsammans med max 8 personer i sällskap och 1 meters avstånd.

Ingen vill stänga kyrkan och ingen vill utesluta någon från deltagande, men i rådande läge, och med viss vånda, tror vi att vi nu på bästa sätt samverkar med samhället genom att införa vaccinationsbevis även på Gudstjänst.

Detta innebär att vi fr.o.m. söndag 16 januari inför vaccinationsbevis även för deltagande i Gudstjänst.
Låt oss nu be för att detta blir en tillfällig och verkningsfull åtgärd.

Från och med nu på söndag den 16 januari så webbsänder vi även varje gudstjänst igen. Du hittar våra sändningar på allianskyrkan.se/play

Med varma hälsningar
Sara Vittgård och Christina Pettersson – styrelsen
Rickard Thoursie – församlingsföreståndare