Lördag 20/11 18.00 är det dags för en Min historia-kväll.
Denna gången intervjuas Gunnel Carlsson och Helene Roos av Bo Johansson. Elever från SvF. Kvällen har pilrimstema framför allt med inriktning på pilgrimsvandring.

Det blir förstås servering också!