”Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty till himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet.” Ps 57:10-11

Vi ber:
– för situationen i Afghanistan
– för arbetet med FN:s Agenda 2030
– för alla gudstjänsfirande församlingar denna söndag. En extra tanke ger vi åt våra vänner i Ansgariikyrkan som just nu inte har någon kyrka att samlas i
– vi ber för vår dopgudstjänst