”Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Ps 118:24
”Att leva av den heliga Anden, det innebär att vid varje ålder återupptäcka evangeliet i dess ursprungliga friskhet…Och det finns inte en dag som inte kan vara Guds dag.” Broder Roger

Vi ber:
– för situationen i Afghanistan
– polis, domstolar och andra som är med och skapar ordning och trygghet
– för skapelsen och klimathotet
– musikkåren och musklivet i församlingen
– för det diagonala arbetet (där Hela Människan ingår) och vårt omsorgsarbete