”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ’Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.'” Matt 28:18-20
Dagens böneämnen:
– Vi ber för allt integrationsarbete som pågår i vårt land.
– Vi ber för vårt eget integrationsarbete som kommer att starta upp igen den 8 september.
– Vi ber för våra missionärer
– Jag har haft kontakt med pastor Meque och han vill att vi ber för situationen i Mocambique när det gäller det växande våldet och terrorismen. Något som skapar ännu mer fattigdom många har förlorat sina hem och allt de äger. Detta händer framför allt i norra delen av landet men det bidrar till att människor flyr undan våldet. Flera av de drabbade finns nu i Beira. Vi fortsätter ber får våra vänner i Mocambique.
– Vi tackar för att Ramin har kunnat lämna Afghanistan och vi fortsätter att be för situationen där.
– Vi ber för ungdomarna som ska döpas på söndag. I dagsläget är det 13 anmälda.