”Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste.” Ps 9:1-2

”Om vi på morgonen när vi vaknar kunde låta lovsångens ande fylla våra hjärtan…Då skulle en inre våg av vitalitet komma och ge oss liv under vardagens monotoni.” Broder Roger

Idag ber vi för:
– vi fortsätter be för Afghansistan, för Ramin och andra som nu befinner sig i Kabul med omnejd. Vi ber om att de ska få en möjlighet att lämna landet.
– alla som finns i skolans värld. Elever, lärare och annan personal.
– för Gnistan, Skattkammaren och UV-scout.
.