Från vårt häfte med kärnvärden:

“Allianskyrkan i Jönköping är en frikyrkoförsamling som tror att Jesus är Guds son och att livet med honom är det bästa som kan hända oss. Vi vill vara en kärleksfull gemenskap där alla får plats och tillåts växa.”

Vi fortsätter att be för vårt årsmöte som hålls digitalt imorgon lördag 6 februari kl. 16.00. Vi tackar för året som gått och ber för det nya verksamhetsåret.