På lördag 16.00 är det församlingens årsmöte. Digitalt förstås.

I samband med det påminner vi om att våra “kärnvärden” är äkthet, närhet och synlighet.
Under rubriken Närhet finner vi följande text:
“Vår församling vill vara en oas, en mötesplats, mitt i vardagen – en Gudsfylld och generös gemenskap dit vi kan komma som de vi är.

Vi vill vara en plats där vi delar livet och bär varandras bördor, där vi tillsammans växer och formas efter Guds unika plan för våra liv. Och en plats där vi inser att vi är en del av något större och älskade av Gud för dom vi är.

Allianskyrkan vill vara en glädjefylld gemenskap där vi kan skratta och smitta varandra med den glädje och det liv som flödar fram inom oss. Vi är älskade av Gud; därför älskar vi varandra.”

 Vi ber för vår församling och för årsmötet på lördag.