Att låta sig förvandlas av Ordet

“Ni är redan ansade genom ordet…” Joh 15:3

5 Mos 30:11-20 – Guds ord är mycket nära dig
Matt 5:1-12 – Saliga är ni

Meditation 

Guds ord är mycket nära oss. Detta är både en välsignelse och ett löfte. Om vi öppnar våra hjärtan talar Gud till oss och förvandlar tålmodigt det som håller på att dö inom oss. Han tar bort allt det som hindrar det rätta livets växt på samma sätt som vingårdsmannen ansar vinstocken. 

Att regelbunden meditera över en biblisk text, i ensamhet eller i grupp, förändrar vårt perspektiv. Många kristna ber med saligprisningarnas ord varje dag. Saligprisningarna uppenbarar för oss vad som är ofullbordat, en lycka som ligger bortom lidandet: Saliga är de som, berörda av den heliga Anden, inte längre håller tillbaka sina tårar utan låter dem flöda för att ta emot tröst. När de upptäcker källflödena som finns i deras inre landskap växer hungern efter rättvisa och deras törst efter att engagera sig tillsammans med andra för en värld i fred. 

Vi är ständigt kallade att förnya vårt engagemang för livet genom våra tankar och handlingar. Det finns tider då vi redan, här och nu, smakar den välsignelse som skall fullbordas vid tidens slut. 

Bed och arbeta så att Gud må råda. 

Må Guds ord andas in liv under dagens arbete och vila. 

Behåll den inre tystnaden i allt så att vi kan bli kvar i Kristus. 

Låt oss fyllas av saligprisningarnas anda: glädje, enkelhet och barmhärtighet. 

Dessa ord reciteras dagligen av systrarna i Grandchamp. 

Bön 

Välsignad är du, Gud och Fader, 

för gåvan av ditt ord i den heliga Skrift. 

Välsignad är du för dess förvandlande kraft. 

Hjälp oss att välja livet och led oss genom din Ande, 

så att vi får erfara den glädje som du så intensivt vill dela med oss. 

(Meditationen är hämtad från det gemensamma materialet för ekumeniska böneveckan som ges ut i svensk översättning av Sveriges kristna råd)

Ikväll 19.00 kan du på Facebooksidan “Kyrkorna tillsammans” se en andakt som sänds från Svenska kyrkan