Dag 3

Att forma en enda kropp

“Älska varandra så som jag har älskat er” (Joh 15:12b).

Kol 3:12-17 – Kläd er i innerlig medkänsla
Joh 13:1-15; 34-35 – Älska varandra

”Älska varandra så som jag har älskat er” 

(Johannes 15:12b) 

Kol 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla 

Joh 13:1–15; 34–35 Älska varandra 

Psalmförslag 62:4–5 Att leva av tro; 291 Sänd av himlens sol en strimma; 

PoS 406 Med starka kärleksband 

Meditation 

På kvällen före sin död böjde Jesus knä för att tvätta lärjungarnas fötter. Han kände till svårigheterna att leva tillsammans och vikten av förlåtelse och ömsesidig tjänst. ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig”, sa han till Petrus. 

Petrus tog emot Jesus vid sina fötter. Han blev tvättad och blev rörd av ödmjukheten och vänligheten hos Kristus. Senare skulle han följa Jesu exempel och tjäna de troendes gemenskap i den tidiga kyrkan. 

Jesus önskar att livet och kärleken skall strömma genom oss som saven strömmar genom vinstocken. Så blir den kristna gemenskapen en enda kropp. Men idag, precis som förr, är det inte lätt att leva tillsammans. Vi står ansikte mot ansikte med våra begränsningar. Ibland misslyckas vi att älska dem som finns nära oss i vår gemenskap, i vår församling eller i vår familj. Det finns stunder då vår gemenskap bryter samman fullständigt. 

I Kristus inbjuds vi att klä oss i medkänsla ständigt på nytt. Insikten av att vi är älskade av Gud leder oss till att välkomna andra med våra styrkor och svagheter. Detta sker då Kristus finns i vår mitt. 

Med nästan ingenting är du en skapare av försoning i den kärlekens gemenskap som är Kristi kropp, hans kyrka. När du är buren av en delad styrka, gläd dig! Du är nu inte längre ensam, i allt kommer du framåt tillsammans med dina bröder och systrar. Med dem är du kallad att leva i en gemenskapens likhet. 

The Sources of Taizé (2000) page 48-49 

Bön 

Gud, vår Fader, 

du uppenbarar din kärlek till oss genom Kristus och genom våra bröder och systrar. 

Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot varandra med våra olikheter och leva i förlåtelse. 

Ge oss nåden att leva förenade i en enda kropp 

så att varje människas gåva får komma fram i ljuset. 

Låt oss alla tillsammans bli ett återsken av den levande Kristus. 

(Meditationen är hämtat från det gemensamma material som ges ut för ekumeniska böneveckan i svensk översättning – Sveriges kristna råd)