Att mogna invärtes

“Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” (Joh 15:4a)
Ef 3:14-21 – Må Kristus genom tron bo i våra hjärtan
Luk 2:41 – 52 – Maria bevarade allt detta i sitt hjärta.

Meditation

Resans början är ett möte mellan en människa och Gud, mellan skapelsen och Skaparen, mellan tid och evighet. 

Abraham hörde kallelsen: ”Gå till det land som jag skall visa dig”. 

Liksom Abraham är vi kallade att lämna det som är välbekant och gå dit som Gud har förberett i djupet av våra hjärtan. Under vandringen blir vi mer och mer oss själva, Guds folk som han ville att vi skulle vara från begynnelsen. Genom att följa den kallelse som riktas till oss, blir vi till en välsignelse för våra kära, för våra grannar och för världen. 

Guds kärlek söker oss. Gud blev människa i Jesus. I honom möter vi Guds blick. I våra liv, precis som i Johannes evangelium, hörs Guds kallelse på olika sätt. När vi rörs av Guds kallelse, börjar vi på nytt. I detta möte vandrar vi på en förvandlingens väg – den ljusa början av en relation i en kärlek, som alltid börjar på nytt. 

En dag skall du förstå detta utan att vara medveten om det, ett ja har redan skrivits in i ditt inres djup. Och så väljer du att gå i Jesu fotspår… 

I tystnaden, i närheten av Kristus, hör du honom säga: ”Kom, följ mig och jag skall ge dig en plats att vila i ditt hjärta”. 

The sources of Taizé (2000) page 52 

 

Bön

Jesus Kristus,
du söker oss, du vill erbjuda oss din vänskap
och leda oss till ett mer fullödigt liv.
Ge oss tillit att svara på din kallelse
så att vi förvandlas och blir vittnesbärare om din omsorg om världen. 

(Meditationen är hämtad från materialet till ekumeniska böneveckan i svensk översättning – Sveriges kristna råd)