Mellan den 18–25 januari är det dags för vår ekumeniska bönevecka med temat “Bli kvar i min kärlek”.

Detta är en bönevecka som sträcker sig över hela världen. Tillsammans med Guds stora familj ber vi denna vecka.

I år kommer den att hållas digitalt och du får hålla ögonen öppna och kolla efter det som läggs ut. Det kommer att läggas ut här under Play på vår hemsida samt på Facebook-sidorna för Allianskyrkan Jönköping och Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS).

Se introduktionsfilmen med Karin Wiborn, Sveriges Kristna Råd på vår Play-sida.