Söndag 10.00 Gudstjänst i Knektaparken. “Ett är nödvändigt” Kenneth Petersson, Lena Hjelmstam m.fl. (anmälan behövs så vi vet hur många som kommer och kan följa FHM:s rekommendationer – kenneth@allianskyrkan.se)