Vgen till livet Fredrik Rydell Apell 20190512 1000