Youngsters

 Youngsters är till för dig som är mellan 11-15 år och som känner dig lite för stor för att gå till Skattkammaren (söndagsskolan).

Vi träffas nästan varje söndag och är då med i början på gudstjänsten, men sen går vi till vår egen samling i tornrummet högst upp i kyrkan. Vid Youngsters egna samlingar läser vi i en andaktsbok med texter kring livets svårigheter och glädjeämnen, eller hur det är att vara kristen i skolan eller bland vänner som inte tror på Gud. Sedan är det olika program varje gång som pyssel, bakning eller spel och lekar, men vi kan också ibland ha lite djupare diskussioner där vi lär känna varandra. Ibland har vi övernattning i kyrkan och är det vackert väder har vi nära till Vätterstranden där vi kan ha vår samling.

Vid vissa tillfällen väljer vi att vara med under hela gudstjänsten istället för att ha en egen samling. Det kan vara en gudstjänst för alla åldrar, ungdomsgudstjänst eller vid särskilda högtider.

Vårt mål är att den som kommer till Youngsters ska känna att kyrkan har ett forum som passar även för dig. Vi lär känna varandra på Youngsters och när det sen blir dags för dig att börja på Korall som är församlingens tonår ihop med Korskyrkan, då känner du redan de som är några år äldre.

Kalender