Integrationsarbete

En plats för alla

I Allianskyrkan försöker vi på flera sätt öka integrationen mellan asylsökande, nyanlända och vår församling. Sedan 2015 har vi ett café med syftet att vara en mötesplats öppen för alla! Att utveckla det svenska språket är för våra nyanlända viktigt för att de ska bli en del av vårt samhälle.

I ett samarbete med Östra IK har vi ett projekt där volleyboll spelas i vår lekhall och futsal och innebandy i Östras lokaler. En annan viktig del av integrationsarbetet utgör de bibelstudier som lett till att flera blivit kristna och en del av vår församling. En tredje aktivitet utgör en samtalsgrupp för kvinnor.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du tider och kontaktuppgifter för våra träffar.

Varje onsdag café 14.30—16.30, enkelt fika ordnas av resp. veckogrupp, kontakt pastor Ingemar Karslsson

Varje onsdag volleyboll 15.30—16.30, kontakt Birgitta Gustafsson, tel.0703349256

Vissa onsdagar bibelstudier 17.00, kontakt pastor Ingemar Karlsson, tel.0735418298

Samtalsgrupp för kvinnor måndagar jämna veckor, kontakt Helen Magnusson, tel. 0733384998,