Integration: Efter 5

En plats för alla

I Allianskyrkan försöker vi på flera sätt öka integrationen mellan asylsökande, nyanlända och vår församling. Sedan 2015 har vi ett café med syftet att vara en mötesplats öppen för alla! Att utveckla det svenska språket är för våra nyanlända viktigt för att de ska bli en del av vårt samhälle.

I ett samarbete med KRIK har vi ett projekt där volleyboll spelas i vår lekhall.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du tider och info för våra träffar. Mejla personal@allianskyrkan.se för vidare kontakt.

Varje onsdag café 17.00—18.30, då vi bjuder på enkelt fika.

Varje onsdag volleyboll, i samarbete med KRIK, kl 18.30.