Tillsammans gör vi det enklare att planera vår verksamhet!

Vad drömmer du om i vår församling?

  • Att utöka pastortjänsten?
  • En ny ungdomsledare?
  • Renovera kyrkan?
  • Satsa på en verksamhet för utsatta i samhället?
  • Ny ljudanläggning?

Kyrkoavgiften är en gåva till församlingen som hjälper oss ekonomiskt i vår verksamhet. Var med och stöd oss att förverkliga våra drömmar – med fler kyrkoavgifter kan vi göra mer!

Genom kyrkoavgiften ger du 1% av din beskattningsbara inkomst till Svenska Alliansmissionen (och Svensk Alliansmissionen Ungdom – SAU). Hälften av pengarna skickas sedan vidare till Allianskyrkan i Jönköping där de kan bli till nytta i vår verksamhet. Allt sköts automatiskt, det enda som krävs är ditt medgivande.

Klicka här för att ge ditt medgivande – Sista anmälningsdag är 31 oktober (tänk på att välja att 50% av avgiften ska gå till Allianskyrkan i Jönköping)

Här kan du läsa mer om kyrkoavgiften