Webgudstjänst, 3:e advent

"Bana väg för herren". Kenneth Petersson, Lena Hjelmstam, Malin Åkvist, Anna och Tomas Aldeborg, David Echert, Ella Björnberg, Mimmi Ylenfors, Emmelie Sandström och Marina Hannus.

Församlingsmöte

Klockan 11:30 ses vi via datorn för ett församlingsmöte.

Promenad med bön

Vi samlas vid kyrkan för en promenad. En möjlighet att samtala både med varandra och med Gud. Vi tar med oss något bibelord/bön och är beredda på att dela in oss i flera grupper så att vi kan hålla antalet högst 8 i varje grupp.  Välkommen!

Webgudstjänst, 4:e advent

"Herrens moder". Rickard Thoursie, Kerstin Göthberg-Alvarsson, Elna Simonsson och Birgitta Wern m.fl.

Kyrkkaffe på Zoom

Klockan 11:00 ses vi via datorerna och fikar tillsammans.

Samtalskväll via Zoom

"Tankar i advents- och juletid". Någon från personalen inleder. Kvällen avslutas med aftonbön.

Gudstjänst

"Guds hus". Kenneth Petersson, Jörgen Gustafsson och Christer Ramefelt.

Gudstjänst

"Jesu dop". Rickard Thoursie, Birgitta Gustafsson och Carina Winberg.

Promenad

Vi samlas 18:30 vid Allianskyrkan för en promenad för att samtala med varandra och med Gud. Vi delar upp oss i grupper om max 8 personer. Välkommen!

Gudstjänst

"Livets källa". Rickard Thoursie, John Terlinder och Martin Gunnarsson.

Till toppen