GNISTAN

Välkommen på barnkören Gnistan till dig som är mellan 5-12 år! Vi övar varje torsdag mellan kl. 18:00-18:45 i Allianskyrkan.

Bön & Lovsång

Ekumenisk bönevecka. Välkommen till 1 timma med bön och lovsång. Kl.18:00 i. Allianskyrkan

Till toppen