Bibelsamtal

Välkommen på bibelsamtal kl.10:30. Kaffe, bön och vi pratar om Kolosserbrevet.

Bön & Lovsång

Ekumenisk bönevecka. Välkommen till 1 timma med bön och lovsång. Kl.18:00 i. Allianskyrkan

Kyrkohistoria

Välkommen på kyrkohistoria- Mamma kyrkan! 1500-talet- Martin Luther Kl.19:00

Till toppen