Bibelsamtal

Välkommen på Bibelsamtal kl.10:00. Vi ber och diskuterar Markusevangeliet.

Ledarsamling BUR

Välkommen på ledarsamling alla ni som är med i barn och ungdomsrådet (BUR) kl.19:00

Till toppen