Gnistan

Välkommen på barnkören Gnistan! Vi övar varje torsdag mellan kl. 18:00-18:45 i Allianskyrkan.

Musikkåren

Vill du vara med och spela i musikkår? Vi övar torsdagar 19:00-21:00 i Allianskyrkan, välkommen!

Till toppen