Torsdagsträffen

Välkommen på torsdagsträffen kl 10.00. På dagens träff medverkar Hans och Inger Andersson.  Hans har varit pastor i vår församling och är välkänd som personalkonsulent i Alliansmissionen. Han är också sångare i många sammanhang, ofta tillsammans med sin fru. Medtag eget fika! Välkomna!

Gnistan

Välkommen på barnkören Gnistan! Vi övar varje torsdag mellan kl. 18:00-18:45 i Allianskyrkan.

Musikkåren

Vill du vara med och spela i musikkår? Vi övar torsdagar 19:00-21:00 i Allianskyrkan, välkommen!

Till toppen