Gnistan

Välkommen på övning med vår barnkör Gnistan varje torsdag mellan kl. 18:00-18:45

Musikkåren

Vill du vara med och spela i musikkår? Vi övar torsdagar 19:00-21:00 i Allianskyrkan, välkommen!

Till toppen