Vi ser tillbaks på en fantastisk helg då vi hade förmånen att vara värd för SAU:s körläger Measure. På söndagseftermiddagen möttes Measure och LIN D i en konsert som sprudlade av energi och glädje.