Frlorad och terfunnen Fredrik Rydell Apell 20190707 1000