Under våren 2019 inbjuder Allianskyrkan, Korskyrkan och Bilda till församlingsbibelskola. Under fem kvällar fördjupar vi oss i Tessalonikerbreven under Leif Carlssons ledning. Leif är teologie doktor i religionsvetenskap och lektor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, samt pastor inom Svenska Missionskyrkan. En uppskattad föreläsare och författare.

Datum & plats

  • 30/1 Allianskyrkan
  • 20/2 Allianskyrkan
  • 6/3 Korskyrkan
  • 13/3 Korskyrkan
  • 10/4 Korskyrkan

Tid
19.00-21.00

Pris
300 kr (fika ingår)

Anmälan
www.bilda.nu
eller
Kenneth Petersson
kenneth@allianskyrkan.se
0768199950