Du som är förälder till barn & eller tonåring, du som är ledare i barn- & ungdomsgrupper, du som är ledare i ungdomsråd eller församlingsstyrelse: varmt välkommen till en kväll kring det viktigaste vi har till de viktigaste vi har.
Vår tro, våra barn och ungdomar. Onsdag 29 november klockan 19-21 i Allianskyrkan.

Hur talar vi som föräldrar egentligen om tro? Vart går gränsen mellan omsorg, att ge av det man håller kärt, och barnets integritet? På vilka sätt lever vi ut vår tro, visar på vad vi bygger våra värderingar och prioriteringar på? Vilken roll har hemmet för barns väg till en egen tro? Hur hänger det som sker i kyrkan samman med resten av veckan? Och det som sker i veckan med det som händer i kyrkan?

Magnus Sternegård som är barn & ungdomskoordinator i equmenia leder oss in i samtalet. Han har många års erfarenhet av kyrkors arbete dels via sin nuvarande tjänst, dels ifrån sin tid i Saronkyrkan i Göteborg. Bland annat ligger han bakom ”Växa i tro-planen” som SAU rekommenderar församlingar att följa, vilket vi också gör i t ex Korall (Tonår), och ” Vägens folk” som är det material vi följer i årets konfirmation.

De arrangerande församlingarna kommer att beställa hem ett häfte som vi fått rekommenderat. Det heter ”Det bästa du har” och är utgivet av Salt, barn och unga i EFS. Du kan beställa det själv via EFS ́s hemsida (75 kr) eller beställa i samband med din anmälan (50 kr). OBS! Materialet vänder sig till dig som har barn i åldrarna 0-12 år. Fika och häfte går att betala med swish

Anmälan: fredrik@allianskyrkan. Anmäl ert antal och namn, inkluderat barn, ev allergier samt om du önskar ett exemplar av ”Det bästa du har”. Fredrik besvarar gärna dina frågor på mail eller telefon 0708-19 99 48. Anmäl dig senast söndag 26 november.