Den 24 november är ett datum att lägga på minnet. Det är Korall/Tonår som slår på stort och gör ett möte för att försöka nå ut till andra kyrkor samt ungdomar som annars kanske inte går alls till kyrkan. Mötet kommer kallas Agape ifrån grekiskans ord för kärlek.

Talare för kvällen är club & ungdomspastorn Daniel Sander och lovsångsbandet från UngTro17 kommer och leder oss i sång. Det kommer bli en fantastisk kväll!